ברגסטון | רשימת פרויקטים : מדרגות ופרקטים

רון ברגסטון 050-7826996 Ron Bergstone

Appartment entrance stairs
A entrance deck, stairs, and a balcony topped off with a white railing, decrease the stairs to the entrance, and allow a comffortable way in to an appartment.

 »  GO TO THIS PROJECT  


מדרגות כניסה לדירה
דק כניסה מדרגות ומרפסת הכוללים מעקות סורגים חוסכים במדרגות ויוצרים כניסה נוכה לדירת מגורים.

 »  עבור לפרויקט  
Solid Mahogany stairs
Stairs made of solid Mahogany

 »  GO TO THIS PROJECT  


מדרגות מעץ מהגוני
מדרגות מעץ מהגוני בעובי 45 מ"מ.

 »  עבור לפרויקט  
Burmese Teak
A Burmese Teak parquet floor.

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט טיק בורמזי
רצפת עץ טיק בורמזי.

 »  עבור לפרויקט  
Burmese Teak stairs
Burmese teak stairs 2" thick.

 »  GO TO THIS PROJECT  


מדרגות טיק בורמזי
מדרגות מעץ טיק בורמזי בעובי 45 מ"מ.

 »  עבור לפרויקט  
Solid Oak stairs
Solid Oak stairs collored to Ducie

 »  GO TO THIS PROJECT  


מדרגות עץ אלון
מדרגות עץ אלון מסיבי בצבע דוסייה

 »  עבור לפרויקט  
Merbau stairs
Merbau built stairs

 »  GO TO THIS PROJECT  


מדרגות מרבאו
מדרגות בנויות מפרקט וסף מרבאו

 »  עבור לפרויקט  
Laminate parquet
Laminate Oak resembling the real Oak stairs and Handrail.

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט למינציה
פרקט למינציה (סינטטי) - דמוי עץ אלון הותקן במפלס העליון כשהוא תואם את מדרגות עץ האלון שמתחתיו.

 »  עבור לפרויקט  
Solid Beech
Solid Beechwood – was chosen to go with a marble floor.

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט גושני
פרקט עץ בוק גושני - הותאם במיוחד להשתלבות עם רצפת השיש.

 »  עבור לפרויקט  
Multi-layered Walnut
A multi-layered Walnut floor.

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט תלת שכבתי
פרקט אגוז תלת שכבתי בבית בציפורי.

 »  עבור לפרויקט  
Solid Oak floor
Solid Oak incorporated into a porcelain floor.

 »  GO TO THIS PROJECT  


רצפת עץ אלון
רצפת עץ אלון גושני משולבת ברצפת קרמיקה.

 »  עבור לפרויקט  
A multi-layered Oak stage
A multi-layered Oak stage.

 »  GO TO THIS PROJECT  


במה מפרקט אלון
במה מצופה בפרקט אלון תלת שכבתי באירופה ישראל.

 »  עבור לפרויקט  
Solid Beechwood floor
Solid Beechwood floor.

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט בוק
רצפת עץ בוק גושני.

 »  עבור לפרויקט  
Multi-layered Jatoba.
A multi-layered Jatoba parquet.

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט ג'טובה
פרקט מעץ ג'טובה תלת שכבתי.

 »  עבור לפרויקט  
Solid Oak.
A solid Oak floor.

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט אלון גושני
רצפת עץ אלון גושני.

 »  עבור לפרויקט  
Laminate Oak floor
Laminate Oak floor.

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט למינציה
רצפת למינציה בגוון עץ אלון.

 »  עבור לפרויקט  
Wood stairs
Solid Oak stairs

 »  GO TO THIS PROJECT  


מדרגות עץ
מדרגות מעץ אלון

 »  עבור לפרויקט  
Wood floor
A wood floor cut around cobble-stone.

 »  GO TO THIS PROJECT  


רצפת פרקט חתוכה
רצפת עץ חתוכה סביב אבן מכובסת.

 »  עבור לפרויקט  
Solid Oak floor
Solid Oak floor 22mm.

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט אלון גושני
פרקט אלון גושני 22 מ"מ.

 »  עבור לפרויקט  
Beechwood stairs
Three layered Beechwood stairs.

 »  GO TO THIS PROJECT  


מדרגות עץ בוק
מדרגות פרקט בוק תלת שכבתי וספים גושניים.

 »  עבור לפרויקט  
Wallnut floor
Three layered Wallnut.

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט אגוז
פרקט אגוז תלת שכבתי.

 »  עבור לפרויקט  
Merbau floor
Solid Merbau floor.

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט מרבאו
פרקט מרבאו גושני.

 »  עבור לפרויקט  
Irrocco wood floor
Three layered Irrocco.

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט אירוקו
פרקט אירוקו תלת שכבתי.

 »  עבור לפרויקט  
Maple floor
Three layered wild Maple.

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט מייפל
פרקט מייפל תלת שכבתי.

 »  עבור לפרויקט  
Solid Oak
Solid Oak floor with transition and stairs.

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט אלון גושני
פרקט אלון גושני בשילוב סף עץ ומדרגות.

 »  עבור לפרויקט  
Oak parquet
Oak parquet and stairs.

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט ומדרגות מעץ אלון
מדרגות ופרקט מעץ אלון.

 »  עבור לפרויקט  
Solid Mahogany stairs
Solid Mahogany stairs on a rounded steel construction.

 »  GO TO THIS PROJECT  


מדרגות מעץ מהגוני
מדרגות מעץ מהגוני על גבי קונסטרוקציית ברזל מעורגל.

 »  עבור לפרויקט  
Ducie parquet
Ducie parquet

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט דוסיה
פרקט דוסיה תלת שכבתי

 »  עבור לפרויקט  
Birch parquet
Three layere Birch parquet

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט ליבנה
פרקט ליבנה תלת שכבתי

 »  עבור לפרויקט  
Wooden stairs
Wooden Oak stairs

 »  GO TO THIS PROJECT  


מדרגות עץ
מדרגות עץ אלון

 »  עבור לפרויקט  
Oak parquet and stairs
Oak parquet and stairs

 »  GO TO THIS PROJECT  


מדרגות ופרקט אלון
מדרגות ופרקט מעץ אלון

 »  עבור לפרויקט  
Stairs construction
Solid Oak stairs on a steel construction

 »  GO TO THIS PROJECT  


קונסטרוקציית מדרגות
מדרגות עץ אלון על קונסטרוקציית ברזל

 »  עבור לפרויקט  
Merbau stairs
Merbau stairs

 »  GO TO THIS PROJECT  


מדרגות עץ מרבאו
מדרגות מעץ מרבאו

 »  עבור לפרויקט  
Outdoor stairs
Wood stairs on a steel construction

 »  GO TO THIS PROJECT  


מדרגות חוץ
מדרגות עץ על קונסטרוקציית ברזל

 »  עבור לפרויקט  
Wallnut stairs
Stairs built of Wallnut

 »  GO TO THIS PROJECT  


מדרגות עץ אגוז
מדרגות מעץ ופרקט אגוז

 »  עבור לפרויקט  
Oak wood stairs
Oak wood stairs and podest

 »  GO TO THIS PROJECT  


מדרגות עץ אלון
מדרגות ופודסת מעץ אלון

 »  עבור לפרויקט  
Ipe stairs
Ipe stairs cut around stone

 »  GO TO THIS PROJECT  


מדרגות עץ איפא
מדרגות מעץ איפא

 »  עבור לפרויקט  
Laminate Oak
Laminate Harvard Oak

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט סינטטי
פרקט למינציה סינטטי

 »  עבור לפרויקט  
Laminate parquet
Laminate parquet

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט למינציה
פרקט למינציה

 »  עבור לפרויקט  
Fumed Oak wood floor
A close-up of a fumed Oak wood floor

 »  GO TO THIS PROJECT  


רצפת עץ אלון מעושן
תקריב רצפת עץ אלון מעושן

 »  עבור לפרויקט  
A Basketball court floor repair
A Mahagony wood floor repair in a Basketball court

 »  GO TO THIS PROJECT  


תיקון רצפת עץ באולם ספורט
תיקון רצפת עץ מהגוני באולם ספורט

 »  עבור לפרויקט  
An Oak wood floor
A solid Oak Junkers floor

 »  GO TO THIS PROJECT  


רצפת עץ אלון
רצפת עץ אלון גושני דגם יונקרס

 »  עבור לפרויקט  
A solid-Oak floor
A solid-Oak wood floor

 »  GO TO THIS PROJECT  


רצפת עץ אלון
רצפת עץ אלון גושני

 »  עבור לפרויקט  
A deck and a parquet floor
An Oak floor with an Ipe deck

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט ודק
פרקט אלון ודק איפאה ברמת אביב

 »  עבור לפרויקט  
Tatauba stairs
Wooden stairs leading to a deck

 »  GO TO THIS PROJECT  


מדרגות עץ טאטאובה
מדרגות עץ עליה לדק

 »  עבור לפרויקט  
Jatoba parquet
Three layered click Jatoba parquet with white paneling

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט ג'טובה
פרקט ג'טובה תלת שכבתי עם פנל לבן

 »  עבור לפרויקט  
Three layered Oak.
A three layered Oak parquet wide plank.

 »  GO TO THIS PROJECT  


אלון תלת שכבתי.
פרקט אלון תלת שכבתי פלנק רחב.

 »  עבור לפרויקט  
Ipe lumber stairs
Ipe built stairs leading to a deck

 »  GO TO THIS PROJECT  


מדרגות עץ איפאה
מדרגות בנויות מעץ איפאה מובילות לדק

 »  עבור לפרויקט  
Teak parquet floor
Teak parquet floor

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט עץ טיק
פרקט עץ טיק

 »  עבור לפרויקט  
Laminate flooring
Laminate flooring resembling Oak with matching paneling

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט למינציה
פרקט למינציה דמוי עץ אלון עים פנל תואם

 »  עבור לפרויקט  
A three layered Jatoba parquet
A three layered Jatoba parquet finished with a white panel

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט ג'טובה קליק
פרקט ג'טובה קליק עים גימור פנל לבן

 »  עבור לפרויקט  
Irrocco parquet floor
Irrocco parquet floor

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט עץ אירוקו
פרקט עץ אירוקו

 »  עבור לפרויקט  
Merbau wood parquet
Merbau wood parquet

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט עץ מרבאו
פרקט עץ מרבאו

 »  עבור לפרויקט  
Maple parquet
Maple parquet

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט עץ מייפל
פרקט עץ מייפל

 »  עבור לפרויקט  
Solid Beech parquet
Solid Beech parquet

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט בוק גושני
פרקט בוק גושני

 »  עבור לפרויקט  
Wallnut parquet floor
Wallnut parquet floor

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט עץ אגוז
פרקט עץ אגוז

 »  עבור לפרויקט  
Ducie parquet floor
Ducie parquet floor

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט עץ דוסייה
פרקט עץ דוסייה

 »  עבור לפרויקט  
Solid Oak wood floor
Solid Oak wood floor

 »  GO TO THIS PROJECT  


פרקט אלון גושני
פרקט אלון גושני

 »  עבור לפרויקט  
Pine gallery floor
Pine gallery floor

 »  GO TO THIS PROJECT  


רצפת אורן גלריה
רצפת אורן גלריה

 »  עבור לפרויקט  

מרפסות תלויות
עמוד זה נוצר על ידי קומקום מולטימדיה : This page was created by
תכנות פלאש מתקדם : הדמיות אדריכליות : תלת ממד